ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Увођење у посао према Пројекту за чишћење од неексплодираних убојних средстава на локацији „Слобода Чачак 2“
18.10.2021.

Увођење у посао према Пројекту за чишћење од неексплодираних убојних средстава на локацији
„Слобода Чачак 2“

 Увођење у посао према Пројекту за чишћење од неексплодираних убојних средстава на локацији „Слобода Чачак 2“

Реализација Пројекта за чишћење од неексплодираних убојних средстава на локацији „Слобода Чачак 2“, који је Центар за разминирање израдио по захтеву компаније ,,Слобода,, АД Чачак, започела је 15. 10. 2021. године, увођењем у посао извођача радова „Мillennium Team“ д.о.о., Београд.

 Увођење у посао према Пројекту за чишћење од неексплодираних убојних средстава на локацији „Слобода Чачак 2“  Увођење у посао према Пројекту за чишћење од неексплодираних убојних средстава на локацији „Слобода Чачак 2“

Површина за чишћење налази се на територији града Чачка, изван круга компаније „Слобода“ АД Чачак, у којој је јуна ове године услед пожара и експлозије дошло до расипања НУС-а у и ван круга фабрике.

 Увођење у посао према Пројекту за чишћење од неексплодираних убојних средстава на локацији „Слобода Чачак 2“

Поменута локација се налази са јужне стране фабрике и обухвата земљани пут који води до „Јездинског гробља“, а на западној страни пут од „Јездинског гробља“ до границе пројекта „Слобода Чачак 1“, чија је реализација у току.

Укупна површина, коју треба очистити од НУС износи 49.010 м2.

Након чишћења од НУС са ових површина, отклониће се опасност коју они представљају за људе и животну средину, допринеће се повећању безбедности становника и стварању могућности за безбедно коришћење гробља, околног земљишта и експлоатацију шума.