ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Почетак чишћења ЕОР са локације на аеродрому Поникве
04.10.2021.

Почетак чишћења ЕОР са локације
на аеродрому Поникве

 Почетак чишћења ЕОР са локације на аеродрому Поникве

04.10.2021. године, започела је реализација Пројекта за разминирање-чишћење експлозивних остатака рата са локације аеродром Поникве „Ограда-фаза II“, Град Ужице, површине 5.198 м2.

 Почетак чишћења ЕОР са локације на аеродрому Поникве

Пројекат је израдио Центар за разминирање, који и прати реализацију и врши контролу квалитета над радовима, док је извођач радова „Nucleus Team“ из Београда.

 Почетак чишћења ЕОР са локације на аеродрому Поникве  Почетак чишћења ЕОР са локације на аеродрому Поникве

Реализација наведеног пројекта финансира се средствима које је обезбедило предузеће „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш.

Разминирањем-чишћењем ове локације створиће се неопходни предуслови за добијање свих потребних дозвола за летење, затим реконструкцију аеродрома Поникве и изградњу нових инфраструктурних објеката неопходних у условима преласка са војне на цивилну употребу.