ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Увођење у посао према пројекту за чишћење касетне муниције са локације „Аеродром Константин Велики – 7. Фаза“
24.09.2021.

Увођење у посао према пројекту за чишћење
касетне муниције са локације „Аеродром
Константин Велики – 7. Фаза“

 Увођење у посао према пројекту за чишћење касетне муниције са локације „Аеродром Константин Велики – 7. Фаза“

18.09.2021. године, увођењем у посао извођача радова „Millennium Team”- a д.о.о., Београд, започела је реализација пројекта за чишћење касетне муниције са локације „Аеродром Константин Велики – 7. фаза“, град Ниш, површине 69.540 м2.

 Увођење у посао према пројекту за чишћење касетне муниције са локације „Аеродром Константин Велики – 7. Фаза“  Увођење у посао према пројекту за чишћење касетне муниције са локације „Аеродром Константин Велики – 7. Фаза“

Пројекат je израђен на захтев предузећа ,,Аеродроми Србије“ д.о.о., Ниш, с обзиром на планиране грађевинске радове на територији аеродромског комплекса и потребу за стварањем услова за безбедно извођење тих радова.

Финансијска средства обезбеђена су из Програма помоћи Руске Федерације Републици Србији у области хуманитарног разминирања, на основу Споразума о сарадњи између Центра за разминирање и Међународне организације за цивилну одбрану (ICDO) за период 2019-2022. године, којим је предвиђено да се, преко Међународне организације за цивилну одбрану, пласира помоћ Руске Федерације Републици Србији у овој области.

Реализација овог пројекта је од изузетне важности за Републику Србију и Центар за разминирање, јер ће се завршетком чишћења, територија „Аеродрома Константин Велики“ у Нишу, након више од двадесет година од НАТО бомбардовања, прогласити очишћеном од касетне муниције.

Користимо прилику да и овим путем захвалимо Међународној организацији за цивилну одбрану и Руској Федерацији на пруженој помоћи у реализацији овог пројекта.