ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Увођење у посао према пројекту „Кончуљ-Далековод 1 и 2“ у Бујановцу
27.08.2021.

Увођење у посао према пројекту
„Кончуљ-Далековод 1 и 2“ у Бујановцу

 Увођење у посао према пројекту „Кончуљ-Далековод 1 и 2“ у Бујановцу  Увођење у посао према пројекту „Кончуљ-Далековод 1 и 2“ у Бујановцу

26.08.2021. године, започела је реализација Пројекта за разминирање локације „Кончуљ - Далековод 1 и 2“, општина Бујановац, површине 294.230 м2.

Пројекат је израдио Центар за разминирање, који и прати реализацију и врши контролу квалитета над радовима, док НВО „Стоп минама“, Пале, Република Српска, БиХ, реализује овај пројекат на терену.

 Увођење у посао према пројекту „Кончуљ-Далековод 1 и 2“ у Бујановцу

Реализација наведеног пројекта финансира се средствима које је Влада Републике Србије издвојила за операције хуманитарног разминирања у општини Бујановац, која су „мечирана“, тј.увећана средствима Владе САД и Владе Републике Кореје, преко Међународне фондације за јачање безбедности (ITF).

Предузеће „Тротил“ д.о.о., Сарајево, БиХ, ангажовано је од стране ITF-а и донатора као мониторска организација на овом пројекту.

Разминирањем ове локације допринеће се повећању безбедности локалног становништва и стварању услова за безбедну реконструкцију далековода, експлоатацију шума, испашу стоке и брање гљива, који су основни извори прихода локалног становништва. Такође, допринеће се и испуњавању обавеза Републике Србије преузетих према Конвенцији о забрани противпешадијских мина (Отавска конвенција).