ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Увођење tимa у фазу 1 према пројекту за чишћење експлозивних остатака рата на локацији "Војно складиште 2" и контрола квалитета на пројекту «Катун» у Врању
20.08.2021.

Увођење tимa у фазу 1 према пројекту за чишћење експлозивних остатака рата на локацији
"Војно складиште 2" и контрола квалитета на
пројекту «Катун» у Врању

 Увођење tимa у фазу 1 према пројекту за чишћење експлозивних остатака рата на локацији  Увођење tимa у фазу 1 према пројекту за чишћење експлозивних остатака рата на локацији

20.08.2021. године, представници Центра за разминирање увели су у посао тим извођача радова „Millennium Team”-a д.о.о., Београд, који ће у оквиру Фазе 1, обављати чишћење експлозивних остатака рата на дубини до 50 цм на локацији „Војно складиште 2“ у Врању.

Локација је загађена разним врстама убојитих средстава (УбС) и њиховим остацима, након пожара и експлозије који су средином јуна 2000. године захватили импровизовано војно складиште.

 Увођење tимa у фазу 1 према пројекту за чишћење експлозивних остатака рата на локацији

Такође, овом приликом, извршена је контрола квалитета радова на делу пројекта „Катун 2“, у оквиру Фазе 1, односно чишћења до 50 цм на површини од 80.000 м2 и увођење у Фазу 2 пројекта, која подразумева снимање активном или пасивном методом, ради утврђивања постојања аномалија које указују на могуће присуство ЕОР до 3м дубине.

 Увођење tимa у фазу 1 према пројекту за чишћење експлозивних остатака рата на локацији  Увођење tимa у фазу 1 према пројекту за чишћење експлозивних остатака рата на локацији

Пројекти се финансирају средствима из Програма помоћи Руске Федерације Републици Србији у области хуманитарног разминирања, на основу Споразума о сарадњи између Центра за разминирање и Међународне организације за цивилну одбрану (ICDO) за период 2019-2022. године, којим је предвиђено да се, преко Међународне организације за цивилну одбрану, пласира помоћ Руске Федерације Републици Србији у овој области.

Након чишћења ових локација отклониће се опасност коју ЕОР представља за људе и животну средину, допринеће се повећању безбедности становника и стварању могућности за безбедно коришћење земљишта, експлоатацију шуме, као и инфраструктурни развој.