ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Увођење у посао према пројекту за чишћење експлозивних остатака рата на локацији "Војно складиште 1" и контрола квалитета на пројекту «Дубница» у Врању
28.06.2021.

Увођење у посао према пројекту за чишћење експлозивних остатака рата на локацији "Војно складиште 1" и контрола квалитета на пројекту «Дубница» у Врању

 Увођење у посао према пројекту за чишћење експлозивних остатака рата на локацији Војно складиште 1  и контрола квалитета на пројекту «Дубница» у Врању  Увођење у посао према пројекту за чишћење експлозивних остатака рата на локацији Војно складиште 1  и контрола квалитета на пројекту «Дубница» у Врању

25.06.2021. године, увођењем у посао извођача радова „Millennium Team”-a д.о.о., Београд, започела је реализација пројекта за чишћење експлозивних остатака рата на локацији „Војно складиште 1“, површине 164.300 м2. Овом приликом, уведен је машински тим, који ће, употребом машине за уклањање вегетације, припремити земљишта за чишћење до 50 цм.

 Увођење у посао према пројекту за чишћење експлозивних остатака рата на локацији Војно складиште 1  и контрола квалитета на пројекту «Дубница» у Врању

Локација је загађена разним врстама убојитих средстава (УбС) и њиховим остацима, након пожара и експлозије који су средином јуна 2000. године захватили импровизовано војно складиште.

Пројекат се финансира средствима из Програма помоћи Руске Федерације Републици Србији у области хуманитарног разминирања, на основу Споразума о сарадњи између Центра за разминирање и Међународне организације за цивилну одбрану (ICDO) за период 2019-2022. године, којим је предвиђено да се, преко Међународне организације за цивилну одбрану, пласира помоћ Руске Федерације Републици Србији у овој области. Након чишћења ове локације отклониће се опасност коју ЕОР представља за људе и животну средину, допринеће се повећању безбедности становника и стварању могућности за безбедно коришћење земљишта, експлоатацију шуме, као и инфраструктурни развој.

Такође, овом приликом, извршена је завршна контрола квалитета радова на делу пројекта „Дубница“, у оквиру Фазе 1, односно чишћења до 50 цм и увођење у Фазу 2 пројекта, која подразумева снимање активном или пасивном методом, ради утврђивања постојања аномалија које указују на могуће присуство ЕОР до 3м дубине.