ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Увођење у посао према пројекту за чишћење касетне муниције са локације „Аеродром Ниш – 5. фаза“
21.05.2021.

Увођење у посао према пројекту за чишћење касетне муниције са локације „Аеродром Ниш – 5. фаза“

21.05.2021. године, увођењем у посао извођача радова „Millennium Team” д.о.о., Београд, започела је реализација пројекта за чишћење касетне муниције са локације „Аеродром Ниш – 5. фаза“, град Ниш, површине 84.750 м2.

 Увођење у посао према пројекту за чишћење касетне муниције са локације „Аеродром Ниш – 5. фаза“

Пројекат je израђен на захтев предузећа ,,Аеродроми Србије“ д.о.о., Ниш, с обзиром на планиране грађевинске радове на територији аеродромског комплекса и потребу за стварањем услова за безбедно извођење тих радова. Овим пројектом биће обухваћен и део загађене територије аеродромског комплекса у надлежности Војске Србије.

 Увођење у посао према пројекту за чишћење касетне муниције са локације „Аеродром Ниш – 5. фаза“  Увођење у посао према пројекту за чишћење касетне муниције са локације „Аеродром Ниш – 5. фаза“

Пројекат се финансира средствима из Програма помоћи Руске Федерације Републици Србији у области хуманитарног разминирања, на основу Споразума о сарадњи између Центра за разминирање и Међународне организације за цивилну одбрану (ICDO) за период 2019-2022. године, којим је предвиђено да сe, преко Међународне организације за цивилну одбрану, пласира помоћ Руске Федерације Републици Србији у овој области.

Разминирањем - чишћењем ове локације уклониће се опасност коју представља неексплодирана касетна муниција и омогућиће се редовно одржавање и извођење грађевинских радова. Тиме ће се дати пуни допринос безбедности ваздушног саобраћаја и даљем развоју цивилног аеродрома у Нишу.

 Увођење у посао према пројекту за чишћење касетне муниције са локације „Аеродром Ниш – 5. фаза“

Поред овог пројекта, а на основу Споразума о сарадњи између Центра и ICDO, у 2021. години биће реализована још 4 пројекта за чишћење експлозивних остатака рата са простора око импровизованог војног складишта у околини Врања, које је било изграђено за смештај разних врста убојитих средстава и у коме је дошло до експлозије.