ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац
20.08.2019.

Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац

 Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац

Дана 16.08.2019.године, Центар за разминирање је обавио завршну контролу разминирања на Пројекту за разминирање дела трасе далековода 1140/2 ТС Бујановац - ТС Беривојце, општина Бујановац, површине 18.410 м2, чиме су се стекли услови за завршетак радова на терену.

 Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац  Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац

Током реализације овог пројекта, предузеће „ПМЦ Инжењеринг“ д.о.о. Београд, које је изводило радове разминирања на терену, пронашло је 2 противпешадијске мине (1 комад ПМА-1 и 1 комад ПМА-2). Уништавање пронађених мина је обавио стручни тим Сектора за ванредне ситуације.

 Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац  Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац

Подсећања ради, реализација наведеног пројекта финансирана је средствима које је обезбедило Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ - Дирекција за одржавање преносног система, Београд.

 Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац  Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац

Разминирањем ове локације доприноси се, пре свега, повећању безбедности радника „Електромрежа Србије“ и стварању услова за безбедно одржавање дела трасе далековода 1140/2 ТС Бујановац - ТС Беривојце, али и повећању безбедности локалног становништва, заштити животне средине и заштити од пожара.

 Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац  Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац
 Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац  Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац
 Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац  Завршетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац