ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Сарадња надлежних институција на стварању услова за безбедан инфраструктурни развој Аеродрома Поникве из домена заштите од експлозивних остатака рата
30.03.2021.

Сарадња надлежних институција на стварању услова за безбедан инфраструктурни развој Аеродрома Поникве из домена заштите од експлозивних остатака рата

  Сарадња надлежних институција на стварању услова за безбедан инфраструктурни развој Аеродрома Поникве из домена заштите од експлозивних остатака рата

29.03.2021. године, у Центру за разминирање одржан је састанак са представницима Министарства одбране - ГШВС, Министарства унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације, Аеродроми Србије д.о.о., Ниш, као и ЈП „Аеродром Поникве“, Ужице, у вези са расположивим информацијама и документацијом, која се односи на преглед и чишћење површина од заосталих експлозивних остатака рата (ЕОР) након НАТО бомбардовања 1999. на комплексу Аеродрома Поникве, а који су обављени у претходном периоду.

  Сарадња надлежних институција на стварању услова за безбедан инфраструктурни развој Аеродрома Поникве из домена заштите од експлозивних остатака рата
    Сарадња надлежних институција на стварању услова за безбедан инфраструктурни развој Аеродрома Поникве из домена заштите од експлозивних остатака рата

Током састанка, представници надлежних институција дискутовали су о статусу преостале површине за коју се сумња да је загађена ЕОР, са аспекта врсте и количине загађености, као и о одговарајућим методама чишћења на одређеним дубинама у зависности од врсте радова.

Будући да ће Влада Републике Србије уложити у овој години 300 милиона динара у Аеродром Поникве у циљу коначног стављања овог аеродрома у комерцијалне сврхе и да предстоји санација преосталог дела писте, како би цела писта у дужини од 3 087 метара била стављена у функцију и изградња нове стазе са платформом за паркирање авиона, да би се омогућило безбедно извођење планираних радова, морају се створити предуслови у смислу заштите од ЕОР.

Присутни су се сагласили да је неопходна сарадња свих надлежних институција са аспекта својих надлежности за успешну реализацију постављених циљева.