ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Увођење у посао према Пројекту за чишћење ЕОР површина у зони моста код Сремске Раче и дуж планиране трасе аутопута Београд – Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин
09.03.2021.

Увођење у посао према Пројекту за чишћење
ЕОР површина у зони моста код Сремске Раче и
дуж планиране трасе аутопута Београд – Сарајево,
деоница Сремска Рача – Кузмин

  Увођење у посао према Пројекту за чишћење ЕОР површина у зони моста код Сремске Раче и дуж планиране трасе аутопута Београд – Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин    Увођење у посао према Пројекту за чишћење ЕОР површина у зони моста код Сремске Раче и дуж планиране трасе аутопута Београд – Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин

Реализација Пројекта за чишћење експлозивних остатака рата (ЕОР) са површина у зони моста код Сремске Раче и дуж планиране трасе аутопута Београд – Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин, бр. 0226/20, започела је 08.03.2021. године, увођењем у посао извођача радова „Мillennium Team“ д.о.о., Београд и подизвођача „АРМ Разминирање“ д.о.о, Београд

Пројекат je израђен сагласно захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као финансијера и ЈП „Путеви Србије“, као инвеститора радова на изградњи друмског моста преко реке Саве код Сремске Раче у оквиру изградње аутопута за Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин.

  Увођење у посао према Пројекту за чишћење ЕОР површина у зони моста код Сремске Раче и дуж планиране трасе аутопута Београд – Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин    Увођење у посао према Пројекту за чишћење ЕОР површина у зони моста код Сремске Раче и дуж планиране трасе аутопута Београд – Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин

Површина коју је потребно очистити од ЕОР налази се на територији општина Кузмин, Босут и Сремска Рача - водени простор где ће бити изграђен друмски мост преко реке Саве код Сремске Раче, као и површина на којој ће се градити аутопут за Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин.

Укупна површина, укључујући водотокове и укрштања са водотоковима и путевима, коју треба очистити од ЕОР износи 1.939.000 м2.

  Увођење у посао према Пројекту за чишћење ЕОР површина у зони моста код Сремске Раче и дуж планиране трасе аутопута Београд – Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин    Увођење у посао према Пројекту за чишћење ЕОР површина у зони моста код Сремске Раче и дуж планиране трасе аутопута Београд – Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин

Након чишћења ЕОР са ових површина, отклониће се опасност коју они представљају за изградњу аутопута за Сарајево, деоница Сремска Рача – Кузмин.

Овим ће се створити услови за безбедну реализацију, за нашу земљу, изузетно важног инфраструктурног пројекта путне инфраструктуре, који ће допринети регионалном повезивању.