ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Почетак пројекта разминирања на локацији „Кончуљ-Сингерит“ у Бујановцу
01.08.2019.

Почетак пројекта разминирања на локацији „Кончуљ-Сингерит“ у Бујановцу

Реализација Пројекта за разминирање локације „Кончуљ-Сингерит“, општина Бујановац, површине 198.600 м2, почела је 30.07.2019. године.

 Почетак пројекта разминирања на локацији „Кончуљ-Сингерит“ у Бујановцу  Почетак пројекта разминирања на локацији „Кончуљ-Сингерит“ у Бујановцу

Пројекат је израдио Центар за разминирање, који и прати реализацију и врши контролу квалитета над радовима, док удружење за борбу против мина „Стоп минама“, Пале, БиХ, реализује овај пројекат на терену.

 Почетак пројекта разминирања на локацији „Кончуљ-Сингерит“ у Бујановцу  Почетак пројекта разминирања на локацији „Кончуљ-Сингерит“ у Бујановцу

Реализација наведеног пројекта финансира се средствима које је Влада Републике Србије издвојила за операције хуманитарног разминирања у општини Бујановац, која су „мечирана“, тј.увећана средствима Владе САД и Владе Републике Кореје, преко Међународне фондације за јачање безбедности (ITF).

 Почетак пројекта разминирања на локацији „Кончуљ-Сингерит“ у Бујановцу  Почетак пројекта разминирања на локацији „Кончуљ-Сингерит“ у Бујановцу

Предузеће „Експлоринг“, Мостар, БиХ, ангажовано је од стране ITF-а и донатора као мониторска организација на овом пројекту.

Разминирањем ове локације допринеће се повећању безбедности локалног становништва и стварању услова за безбедну експлоатацију шума, испашу стоке и брање гљива, који су основни извори прихода локалног становништва.