ћир    lat    eng    рус     A A A     Штампај    Rss
МЕНИ
Насловна » Почетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац
01.08.2019.

Почетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац

 Почетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац

Реализација Пројекта за разминирање дела трасе далековода 1140/2 ТС Бујановац - ТС Беривојце, општина Бујановац, површине 18.410 м2, почела је 29.07.2019. године.

 Почетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац  Почетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац

Пројекат је израдио Центар за разминирање, који и прати реализацију и врши контролу квалитета над радовима, док предузеће „ПМЦ Инжењеринг“ д.о.о. Београд, изводи радове разминирања на терену.

 Почетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац  Почетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац

Реализација наведеног пројекта финансира се средствима које је обезбедило Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ - Дирекција за одржавање преносног система, Београд.

 Почетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац  Почетак пројекта разминирања на делу трасе далековода у општини Бујановац

Разминирањем ове локације допринеће се повећању безбедности радника „Електромрежа Србије“ и стварању услова за безбедно одржавање дела трасе далековода 1140/2 ТС Бујановац - ТС Беривојце. Такође, допринеће се повећању безбедности локалног становништва, као и заштити животне средине и заштити од пожара.