Насловна » Вести

Вести

17.04.2019.

На основу члана 68. став 1., а у вези са чл. 54. став 1. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 2., а у вези са чланом 11. став 2. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

Преузмите јавни конкурс у DOC формату

01.04.2019.

Учешће Центра на међународном округлом столу у Техерану

Делегација Центра за разминирање Републике Срије, на позив Центра за разминирање Исламске Републике Иран, учествовала је на  међународном округлом столу „Хуманитарно разминирање, изазови и најбоља пракса“, који је, у периоду од 12. до 14. марта 2019. године, одржан у Техерану.
Поред иранског Центра за разминирање, овај скуп је oрганизовао и Међународни комитет Црвеног крста (ICRC).

 Учешће Центра на међународном округлом столу у Техерану

Главни циљ овог међународног округлог стола био је да окупи техничке експерте из различитих земаља света у циљу размене идеја и најбољих пракси у вези са минама, импровизованим експлозивним средствима, експлозивним остацима рата са посебним освртом на следеће теме:

  • Иновација и нове технологије у противминском деловању;
  • Подизање свести код јавности и специјализоване обуке за противминско деловање;
  • Национално управљање/координација и стандарди противминског деловања (улога националних и међународних организација, невладиних организација и цивилног друштва у противминском деловању, као и помоћ жртвама мина).

На овом састанку учествовали су представници донатора, представници међународних хуманитарних организација, представници центара за разминирање из целог света.

 Учешће Центра на међународном округлом столу у Техерану

В.д.директора Центра за разминирање Републике Србије, г. Јовица Симоновић, овом приликом је у виду презентације „Иновације и нове технологије у противминском деловању у Републици Србији“ присутне упознао са хуманитарним разминирањем у Србији, са нашим искуством у извиђању, пројектовању, контроли квалитета и управљању пројектима за разминирање – чишћење мина, касетне муниције и других неексплодираних убојитих средстава, са посебним освртом на употребу  беспилотне летелице - дрона у хуманитарном разминирању, пре свега, у контроли методологије рада извођача радова на терену.

 Учешће Центра на међународном округлом столу у Техерану  Учешће Центра на међународном округлом столу у Техерану  Учешће Центра на међународном округлом столу у Техерану
04.03.2019.

Завршено разминирање НУС на још једној локацији у Ћуприји

Реализација пројекта за разминирање на локацији „Ћуприја -2“, општина Ћуприја, окончана је 27.02.2019. године.

На овом пројекту који је израдио Центар за разминирање, који је и контролисао квалитет изведених радова, разминирање је обавила руска државна агенција „Емерком“, односно њена специјализована организација „Емерком димајнинг“, која већ десету годину обавља разминирање у близини војног магацина у Параћину, у коме је, 19.10.2006. године, дошло до пожара и експлозије.

 Завршено разминирање НУС на још једној локацији у Ћуприји

Површина овог пројекта износила је 606.000 м2, при чему је пронађено и безбедно уништено више од 116 комада неексплодираних убојитих средстава (НУС).

Реализацијом овог пројекта отклонила се опасност коју НУС представља за људе и животну средину, допринело се повећању безбедности становника и стварању могућности за безбедно коришћење земљишта, као и експлоатацију шуме.

Пројекат је финансиран средствима Владе Руске Федерације, у оквиру помоћи Републици Србији у разминирању територија и објеката.

Руска Федерација од 2008. године пружа помоћ Р Србији у области хуманитарног разминирања. Закључно са фебруаром 2019. године, поред 12 пројеката разминирања НУС у Параћину и Ћуприји, реализована су и 4 пројекта чишћења касетне муниције у Нишу. 

Укупно је очишћено 6.727.439 м2 и уклоњено 13.276 разних врста НУС.

11.02.2019.

Одржан 22. међународни састанак директора националних центара за разминирање и саветника Уједињених нација

У периоду од 5. до 8. фебруара 2019. године, у Женеви, Швајцарска Конфедерација, одржан је 22. међународни састанак директора националних центара за разминирање и саветника УН. Састанак су организовали Служба УН за разминирање (UNMAS) и Женевски међународни центар за хуманитарно разминирање (GICHD).

На овом састанку биле су заступљене следеће теме: покретање Стратегије УН о противминском деловању за период 2019-2023.; изазови у помоћи жртвама; интегрисана подршка преживелима, угроженим породицама и заједницама; укључивање и оснаживање младих и жена; улога противминског деловања у спречавању хуманитарних криза и изградњи мира; улога противминског деловања у заштити деце; ублажавање нових претњи.