Насловна » О нама

О нама

Центар за разминирање је основан 2002. године, у прво време као савезни орган при Министарству спољних послова, а 2003. године, одговарајућом одлуком Владе, постаје републички орган, прво као Служба Владе, а касније као посебна организација.

Надлежности Центра су одређене Законом о министарствима и приликом формирања сваке нове Владе, одговарајућим чланом Закона о министарствима, дефинише се делокруг Центра. Центар је кадровски оспособљен и технички опремљен за обављање послова који су му Законом стављени у надлежност. Влада Републике Србије усваја Програм рада Центра и Извештај о раду Центра.

Директора и заменика директора Центра поставља Влада и они имају статус државних службеника на положају. Средства за рад Центра обезбеђују се у Буџету Србије. Плате и друге накнаде запослених и постављених лица одређене су према Закону о платама државних службеника.

Прве операције разминирања у Србији по Међународним стандардима за хуманитарно разминирање организоване су 2003. године. Центар, поред осталог, обавља извиђања локација за које се сумња да су загађене касетном муницијом, минама и другим неексплодираним убојитим средствима, израђује пројекте за хуманитарно разминирање и прати реализацију тих пројеката, врши контролу квалитета радова, oбавља међународну сарадњу, стара се о спровођењу Међународних стандарда и извршавању међународних уговора и др.

Послове разминирања по Међународним стандардима обављају специјализована предузећа и друге организације које су за те послове регистроване, технички опремљене и кадровски оспособљене.

Конкурсне процедуре за избор извођача радова за реализацију пројеката за хуманитарно разминирање који се финансирају из међународних донација спроводи донатор, по правилу уз учешће међународних фондација преко којих пласира донације. У осталим случајевима конкурсне процедуре спроводи инвеститор.