Naslovna » Vesti

Vesti

26.05.2017.

Završeno čišćenje kasetne municije na jednoj od lokacija u Sjenici

Padovi na terenu prema Projektu za razminiranje – čišćenje kasetne municije sa lokacije „Sjenica-Aerodrom“, broj 0181/15, opština Sjenica, površine 177.120 m2 završeni su 20.05.2017. godine.

U pitanju je prostor u civilnom vlasništvu neposredno uz vojni aerodrom u Sjenici.

Radove je obavilo preduzeće „Saturnia“ d.o.o., Beograd, sa podizvođačem „Stop minama“ sa Pala, Republika Srpska – BiH.

Završeno čišćenje kasetne municije na jednoj od lokacija u Sjenici

Tokom realizacije projekta pronađeno je i bezbedno uništeno 77 komada neeksplodirane kasetne municije i drugih vrsta neeksplodiranih ubojitih sredstava, odnosno 76 komada kasetne municije BLU 97A/B i 1 minobacačka mina.

Projekat se finansirao sredstvima Vlade SAD, preko Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti lјudi (ITF).

Upravlјanje Projektom, praćenje njegove realizacije i kontrolu kvaliteta izvedenih radova obavio je Centar za razminiranje.

Završeno čišćenje kasetne municije na jednoj od lokacija u Sjenici

Čišćenje ove lokacije doprinosi otklanjanju opasnosti koju kasetna municija predstavlјa za lokalno stanovništvo i omogućava optimalno korišćenje livada, pašnjaka i obradivog zemlјišta.

Na teritoriji Republike Srbije kasetna municija se nalazi na površini od oko 2.800.000 m2, od toga u opštini Sjenica na oko 1.200.000 m2.

Centar za razminiranje je izradio projekte za čišćenje kasetne municije sa zagađenih površina i intenzivno radi na obezbeđenju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju ovih projekata.

Završeno čišćenje kasetne municije na jednoj od lokacija u Sjenici

 

18.05.2017.

Obilazak lokacija u Bujanovcu

Centar za razminiranje organizovao je u četvrtak, 18.05.2017. godine, obilazak lokacija u okviru projekta za tehničko izviđanje „Bujanovac – sever“, opština Bujanovac, za predstavnike potencijalnog donatora SAD i Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti lјudi (ITF), u cilјu njihovog upoznavanja sa veličinom i specifičnošću problema u vezi sa grupama mina na pomenutom projektu.

Nepostojanje zapisnika o miniranju, kao i nepristupačnost terena dodatno usložnjavaju izvođenje operacija humanitarnog razminiranja.

Obilazak lokacija u Bujanovcu
Obilazak lokacija u Bujanovcu

Realizacijom ovog projekta potvrdila bi se ili odbacila sumnja da su površine koje obuhvataju lokacije zagađene grupama mina i drugim NUS i time bi se doprinelo povećanju bezbednosti lokalnog stanovništva, povratku u domove, stvaranju uslova za bezbednu eksploataciju šuma, ispašu stoke i branje glјiva, koji su osnovni izvori prihoda lokalnog stanovništva.

Obilazak lokacija u Bujanovcu
Obilazak lokacija u Bujanovcu

 

17.05.2017.

Sastanak sa rukovodiocem programa za evropske i evroazijske poslove Biroa za političko-vojne poslove Stejt departmenta

Predstavnici Centra za razminiranje Republike Srbije sastali su se 17. maja 2017. godine sa predstavnicima programa Biroa za političko-vojne poslove Stejt departmenta, g.Itanom Rinksom i g.Džonom Stivensom, u sklopu njihove posete regionu. Tokom sastanka, na kom je bio prisutan i predstavnik Političkog odelјenja Ambasade SAD u Beogradu, g. Džon Bauermaster, kao i predstavnik Međunarodne fondacije za razminiranje (ITF), g. Andrej Golob, učesnici su razgovarali o trenutnoj situaciji u vezi sa kasetnom municijom, minama, avio bombama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima, koja se još uvek nalaze na teritoriji Srbije, kao i potrebama i prioritetima naše zemlјe u oblasti razminiranja, pri čemu je iskazana spremnost SAD za nastavak pružanja finansijske pomoći za realizaciju projekata Centra za razminiranje.

16.05.2017.

Obilazak radilišta na kome se obavlјa čišćenje kasetne municije na lokaciji u opštini Sjenica

Centar za razminiranje je u okviru praćenja realizacije radova prema projektu za čišćenje kasetne municije sa lokacije „Sjenica – Aerodrom“, opština Sjenica, organizovao obilazak radilišta za predstavnike Biroa za političko-vojne poslove Stejt departmenta, kao donatora na ovom projektu i predstavnika Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti lјudi (ITF), preko koje su plasirana donatorska sredstva za realizaciju projekta.

Obilazak radilišta na kome se obavlјa čišćenje kasetne municije na lokaciji u opštini Sjenica

Tom prilikom predstavlјeni su postignuti rezultati na ovom projektu. Takođe, donator je upoznat i sa drugim lokacijama u opštini Sjenica koje su još uvek zagađene neeksplodiranom kasetnom municijom, za koje je Centar izradio projekte i čija realizacija zavisi od obezbeđenja finansijskih sredstava.

Obilazak radilišta na kome se obavlјa čišćenje kasetne municije na lokaciji u opštini Sjenica

 

19.04.2017.

Poseta ruskoj državnoj agenciji „Emerkom“

Na poziv direktora ruske državne agencije „Emerkom“, Jurija V.Bražnjikova, v.d.direktora Centra za razminiranje, Jovica Simonović, u periodu od 27. do 29. marta 2017. godine, boravio je u Moskvi, u Ruskoj Federaciji, gde se sastao sa rukovodstvom Agencije „Emerkom“ i „Emerkom dimajning“-a radi dogovora u vezi sa organizovanjem razminiranja u 2017. godini na lokaciji u opštini Ćuprija, zagađenoj neeksplodiranim ubojitim sredstvima nakon požara i eksplozije u vojnom magacinu „Paraćinske utrine“.

Poseta ruskoj državnoj agenciji „Emerkom“

Jovica Simonović, v.d. direktora Centra za razminiranje i Jurij V. Bražnjikov, direktor Agencije “Emerkom”

Poseta ruskoj državnoj agenciji „Emerkom“

Takođe, tom prilikom razmatrano je i pitanje perspektive buduće saradnje između „Emerkom“-a i Centra za razminiranje Republike Srbije.

Poseta ruskoj državnoj agenciji „Emerkom“

Bogdan Pilipčuk, rukovodilac projekta, Ivan Žavnerčik, generalni direktor “Emerkom dimajning”-a, Jovica Simonović, v.d. direktora Centra za razminiranje, Jurij V. Bražnjikov, direktor Agencije “Emerkom”, Konstantin Darmanijan, regionalni predstavnik Agencije “Emerkom”, Andrej Kabanov, zamenik direktora Agencije “Emerkom”

12.04.2017.

Čišćenje kasetne municije na lokaciji u Sjenici

11. aprila 2017. godine počeli su radovi na terenu prema Projektu za čišćenje kasetne municije sa lokacije „Sjenica-Aerodrom“, broj 0181/15, opština Sjenica, površine 177.120 m2.

Čišćenje kasetne municije na lokaciji u Sjenici

Realizacija ovog projekta počela je 30.decembra 2016. godine, ali su radovi na terenu bili odloženi usled nepovoljnih vremenskih prilika.

Čišćenje kasetne municije na lokaciji u Sjenici

U pitanju je prostor u civilnom vlasništvu neposredno uz vojni aerodrom u Sjenici.

Izvođač radova je„Saturnia“ d.o.o., Beograd, sa podizvođačem „Stop minama“ sa Pala, Republika Srpska – BiH, koji će, prema izvođačkom planu, radove obavljati oko četrdeset dana.

Čišćenje kasetne municije na lokaciji u Sjenici

Projekat se finansira sredstvima Vlade SAD, preko Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi (ITF).

Čišćenje kasetne municije na lokaciji u Sjenici

Upravljanje projektom, praćenje njegove realizacije i kontrolu kvaliteta izvedenih radova obavljaće Centar za razminiranje.

Čišćenje kasetne municije na lokaciji u Sjenici

Nakon čišćenja otkloniće se opasnost koju kasetna municija predstavlja za lokalno stanovništvo i omogućiće se optimalno korišćenje livada, pašnjaka i obradivog zemljišta.

Na teritoriji Republike Srbije kasetna municija se nalazi na površini od oko 3.000.000 m2, od toga u opštini Sjenica na oko 1.500.000 m2.

Centar za razminiranje je izradio projekte za čišćenje kasetne municije sa zagađenih površina i intenzivno radi na obezbeđenju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju ovih projekata.

Od 2015. godine Republika Srbija izdvaja sredstva iz nacionalnog budžeta za operacije humanitarnog razminiranja, ali s obzirom da ta sredstva nisu dovoljna za rešavanje svih problema u vezi sa humanitarnim razminiranjem , finansijska podrška međunarodne zajednice i donatora je takođe neophodna.

06.03.2017.

Poseta Srpsko-ruskom humanitarnom centru

3.marta 2017. godine v.d. direktora Centra za razminiranje Jovica Simonović i viši savetnik za nadzor i usklađivanje razminiranja Dragiša Nikolić posetili su Srpsko-ruski humanitarni centar (SRHC) u Nišu.

Poseta Srpsko-ruskom humanitarnom centru

Vjačeslav Vlasenko, Dragiša Nikolić, Jovica Simonović i Bojan Glamočlija

Tom prilikom susreli su se sa direktorom SRHC-a Bojanom Glamočlijom i kodirektorom Vjačeslavom Vlasenkom sa kojima su razgovarali o mogućnostima daljeg unapređenja saradnje između Republike Srbije i Ruske Federacije u oblasti humanitarnog razminiranja u vidu saradnje između ova dva centra po pitanju obuka, kao i zajedničkih izviđanja prostora za koji se sumnja da je zagađen minama i/ili drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima (NUS), uz korišćenje najsavremenijih tehnologija, a u cilju smanjenja rizika od mina i NUS.

Poseta Srpsko-ruskom humanitarnom centru
14.02.2017.

Održan 20. međunarodni sastanak direktora nacionalnih centara za razminiranje i savetnika Ujedinjenih nacija

U periodu od 7. do 10. februara 2017. godine, u Ženevi, Švajcarska Konfederacija, održan je 20. međunarodni sastanak direktora nacionalnih centara za razminiranje i savetnika UN. Sastanak su organizovali Služba UN za razminiranje (UNMAS) i Ženevski međunarodni centar za humanitarno razminiranje (GICHD).

Održan 20. međunarodni sastanak direktora nacionalnih centara za razminiranje i savetnika Ujedinjenih nacija

S obzirom da se ove godine obeležava jubilarnih 20 godina od kada je usvojen jedan od najefikasnijih sporazuma iz oblasti razoružanja - Konvencija o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prometa protivpešadijskih mina i o njihovom uništavanju ili Otavska konvencija, tema ovogodišnjeg sastanka bila je „20 godina protivminskog delovanja: usmerenost ka potrebama, ljudi u prvom planu“.

Održan 20. međunarodni sastanak direktora nacionalnih centara za razminiranje i savetnika Ujedinjenih nacija

Predstavnici protivminske zajednice imali su priliku da predstave postignute rezultate i ukažu na izazove sa kojima se suočavaju, razmene iskustva o evoluciji protivminskog delovanja u poslednje dve decenije, kao i da razmotre pitanja koja se direktno tiču njihovog rada.

Republika Srbija je 18.septembra 2003. godine ratifikovala Otavsku konvenciju, koja je na snagu stupila 1.marta 2004. godine.

U Srbiji se više ne proizvode protivpešadijske mine, a 2007. godine uništene su zalihe.

U skladu sa članom 5. Konvencije, Srbija je u obavezi da do marta 2019. godine u potpunosti očisti svoju teritoriju od mina.

30.01.2017.

Sastanak direktora Centra za razminiranje sa ambasadorima SAD i Slovenije i direktorom ITF-a

25.januara 2017. godine, u Ambasadi Republike Slovenije u Beogradu, u organizaciji Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi ITF, direktor Centra za razminiranje, g. Jovica Simonović, sa saradnicima Dragišom Nikolićem i Slađanom Košutić, sastao se sa ambasadorom SAD-a, NJ.E. g. Kajlom Skatom i političkim savetnikom u Ambasadi SAD, g. Džonom Bauermasterom, ambasadorom Slovenije, NJ.E. g. Vladimirom Gasparičem i direktorom ITF-a, g. Damjanom Bergantom i rukovodiocem programa ITF-a za Srbiju, g. Andrejem Golobom.

Sastanak direktora Centra za razminiranje sa ambasadorima SAD i Slovenije i direktorom ITF-a

Na sastanku su učestvovali i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova R Srbije, v.d. pomoćnika ministra za bezbednosnu politiku, NJ.E. Branimir Filipović i načelnik Odseka za kontrolu naoružanja i vojnu saradnju, g.Milan Gojković.

Tokom sastanka razmenjena su mišljenja o prethodnoj saradnji u oblasti humanitarnog razminiranja u Republici Srbiji, koja je ocenjena dobrom i značajnom.

Sve strane su se saglasile da postoji potreba, kao i spremnost da se i u narednom periodu zajedničkim naporima pomogne Republici Srbiji u rešavanju problema u vezi sa zaostalim minama, kasetnom municijom i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima.