Naslovna » Vesti

Vesti

24.09.2018.

Početak projekta razminiranja na lokaciji „Dobrosin“ u Bujanovcu

Realizacija Projekta za razminiranje lokacije „Dobrosin“, opština Bujanovac, površine 220.000 m2, počela je 22.09.2018. godine.

Početak projekta razminiranja na lokaciji „Dobrosin“ u Bujanovcu

Projekat je izradio Centar za razminiranje, koji i prati realizaciju i vrši kontrolu kvaliteta nad radovima, dok „IN Demining“ realizuje ovaj projekat na terenu sa podizvođačem „DOK-INTERNATIONAL“.

Početak projekta razminiranja na lokaciji „Dobrosin“ u Bujanovcu

Realizacija navedenog projekta finansira se sredstvima koje je Vlada Republike Srbije izdvojila za operacije humanitarnog razminiranja u opštini Bujanovac, koja su „mečirana“, tj.uvećana sredstvima Vlade SAD i Vlade Republike Koreje, preko Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti (ITF).

Preduzeće „Trotil“ d.o.o., Sarajevo, BiH, angažovano je od strane ITF-a i donatora kao monitorska organizacija na ovom projektu.

Razminiranjem ove lokacije doprineće se povećanju bezbednosti lokalnog stanovništva i stvaranju uslova za bezbednu eksploataciju šuma, ispašu stoke i branje gljiva, koji su osnovni izvori prihoda lokalnog stanovništva.

27.08.2018.

Razminiranje u Ćupriji

Realizacija „Projekta za razminiranje na lokaciji Ćuprija - 2“ počela je 23.08.2018. godine.

Razminiranje u Ćupriji

Na ovom projektu koji je izradio Centar za razminiranje, koji će i kontrolisati kvalitet izvedenih radova, izvođač radova je ruska državna agencija „Emerkom“, odnosno njena specijalizovana organizacija „Emerkom dimajnng“, koja već desetu godinu obavlja razminiranje u blizini vojnog magacina “Paraćinske utrine”, u kome je 19.10.2006. godine, došlo do požara i eksplozije.

Površina ovogodišnjeg projekta iznosi 606.000 m2.

Razminiranje u Ćupriji

Realizacijom ovog projekta otkloniće se opasnost koju NUS predstavlja za ljude i životnu sredinu, doprineće se povećanju bezbednosti stanovnika i stvaranju mogućnosti za bezbedno korišćenje zemljišta, kao i eksploataciju šume.

Projekat se finansira sredstvima Vlade Ruske Federacije u okviru pomoći R Srbiji u razminiranju teritorija i objekata.

Podsećanja radi, do sada je u Paraćinu i Ćupriji, u periodu 2009-2017. godine, razminirana površina od 5.380.060 m2, na kojoj je pronađeno i uništeno 12.710 komada raznih vrsta NUS.

23.07.2018.

Održan regionalni sastanak centara za razminiranje

18. jula 2018. godine, u Brčkom, u organizaciji Komisije za deminiranje u BiH i Centra za uklanjanje mina u BiH, održan je sastanak na kome su, pored organizatora, učestvovali predstavnici Centra za razminiranje Republike Srbije, Hrvatskog centra za razminiranje, pomoćnik ministra MUP-a Republike Hrvatske, kao i predstavnik Odseka za neeksplodirana i ubojna sredstva MUP-a Crne Gore. Takođe, sastanku su prisustvovali predstavnici nevladine organizacije „Posavina bez mina“.

Održan regionalni sastanak centara za razminiranje

Sastanak je imao za cilj da se razmotri mogućnost saradnje centara iz regiona u predstojećem periodu na projektima vezano za podvodno razminiranje, ali i vezano za minski problem duž graničnog područja Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u svetlu migrantske krize.

S obzirom da bi ovi projekti mogli da budu finansirani povlačenjem sredstava iz fondova EU, prisustni su se saglasili da je saradnja i podrška zemalja iz regiona presudna i da predstavlja jedan od najefikasnijih načina da se dođe do finansijskih sredstava koja su neophodna za rešavanje problema u vezi sa minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima koje imaju zemlje u ovom regionu.

11.06.2018.

Održan intersesionalni sastanak država strana Otavske konvencije

U Ženevi je u periodu od 7. do 8. juna 2018. godine, održan intersesionalni (polugodišnji) sastanak država strana Konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prometa protivpešadijskih mina i o njihovom uništavanju (Otavska konvencija).

Interesesionalni (polugodišnji) sastanak država članica Konvencije predstavlja stalni mehanizam pregleda i verifikacije dosadašnjih aktivnosti na planu sprovođenja ove konvencije.

Održan intersesionalni sastanak država strana Otavske konvencije

Predstavnici Centra za razminiranje Republike Srbije, u saradnji sa Stalnom misijom Republike Srbije pri UN u Ženevi, upoznali su prisutne sa aktivnostima Centra za razminiranje u Republici Srbiji, minskom situacijom na teritoriji Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razminiranje mina na jugu Srbije i obrazloženjem zahteva za produženje roka za ispunjavanje obaveza po članu 5. Konvencije, koji je Republika Srbija zatražila u martu ove godine, s obzirom da rok koji ističe marta 2019. godine, R Srbija neće biti u mogućnosti da ispuni, prvenstveno zbog nedostatka finansijskih sredstava za realizaciju naših projekata za razminiranje.

Na marginama intersesionalnog sastanka Konvencije, na događaju koji je održan u okviru tzv. „individualizovanog“ pristupa zemljama koje nisu ispunile obaveze po članu 5. Konvencije, predstavnici Republike Srbije su u formi odgovarajuće prezentacije potencijalnim donatorima, tehničkim licima i drugim subjektima, koji bi mogli da pomognu R Srbiji u rešavanju preostalog problema u vezi sa protivpešadijskim minama, ukazali na izazove i poteškoće sa kojima se suočava R Srbija i zatražili odgovarajuću podršku.

28.05.2018.

Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“

21.maja 2018. godine Centar za razminiranje organizovao je za predstavnike Ambasade Japana u Beogradu i Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi (ITF) obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja pod nazivom „Turijska Brda“ u opštini Bujanovac.

Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“

Ovaj projekat, koji je izradio Centar za razminiranje i čijim velikim zalaganjem da se iznađe donator za implementaciju radova na terenu, biće realizovan, preko ITF-a, zahvaljujući donaciji Japana, koji, inače, po prvu put finansira projekte iz oblasti humanitarnog razminiranja u Republici Srbiji.

Prisutni su imali prilike da se upoznaju sa sveobuhvatnom minskom situacijom u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na projekat „Turijska Brda“.

Tom prilikom prezentovan je materijal koji je imao za cilj da ukaže na složenost i težinu operacija uklanjanja grupa mina koje se nalaze na ovoj lokaciji, ali i da ukaže na to da će se realizacijom ovog projekta otkloniti opasnost za ljude i životnu sredinu, odnosno, omogućiti bezbedna eksploatacija šuma, bavljenje stočarstvom, sakupljanje gljiva, što je sve za stanovništvo ovog nedovoljno razvijenog dela Republike Srbije od neprocenjivog značaja.

Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“ Obilazak lokacije budućeg projekta razminiranja „Turijska Brda“

10.05.2018.

Stručna praksa za studente Fakulteta bezbednosti

U periodu od 7-11.05.2018. godine, u saradnji sa Fakultetom bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Centar za razminiranje Republike Srbije realizuje stručnu praksu za studente četvrte godine Studija civilne zaštite i zaštite životne sredine.

Stručna praksa za studente Fakulteta bezbednosti

Cilj prakse je upoznavanje sa nadležnostima i organizacijom rada Centra za razminiranje kao posebne organizacije u sklopu državne uprave.

Studenti se upoznaju sa programom rada, situacijom u vezi sa preostalim površinama zagađenim minama, kasetnom municijom i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima (NUS), prethodnim rezultatima, budućim planovima, kao i izazovima i potrebama u oblasti humanitarnog razminiranja.

Takođe, uvidom u snimke načinjene dronom studenti imaju priliku da stvore sliku o složenosti rada na terenu, ali i o specifičnostima lokacija zagađenih minama, kasetnom municijom i drugim NUS.

12.04.2018.

Održan sastanak SEEMACC-a

10. aprila 2018. godine u Slanom (Dubrovnik) održan je neformalni sastanak Saveta za koordinaciju protivminskog delovanja u jugoistočnoj Evropi (SEEMACC).

Održan sastanak SEEMACC-a

Pored v.d. direktora Centra za razminiranje Republike Srbije, g.Jovice Simonovića, na sastanku su bili prisutni i predstavnici centara za razminiranje iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Azerbejdžana, Crne Gore, kao i predstavnici Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi ITF i Centra za obuku pasa za otkrivanje mina iz BiH.

04.04.2018.

4. april – Međunarodni dan borbe protiv mina

Na predlog Ujedinjenih nacija (UN) od 2005. godine obeležava se 4. april - Međunarodni dan podizanja svesti o opasnostima od mina i pomoći u protivminskom delovanju. Centar za razminiranje je povodom 4. aprila za predstavnike novinske agencije „Anadolija“ organizovao obilazak lokacije “Ravno Bučje” u opštini Bujanovac na kojoj se obavlja tehničko izviđanje prostora koji je zagađen grupama mina.

4. april – Međunarodni dan borbe protiv mina

Kao državni organ nadležan za usklađivanje poslova u vezi sa humanitarnim razminiranjem, Centar je ovim putem želeo da upozna javnost da i u Republici Srbiji još uvek postoje mine i eksplozivni ostaci rata koji predstavljaju opasnost po bezbednost ljudi i životnu sredinu i koji sprečavaju bezbednu eksploataciju šuma, obradu njiva, bavljenje stočarstvom, realizaciju značajnih infrastrukturnih projekata.

4. april – Međunarodni dan borbe protiv mina

Prema podacima iz aprila 2018. godine, mine se nalaze na prostoru od oko 2.300.000 m2, kasetna municija na prostoru od oko 2.500.000 m2, avionske bombe – rakete nalaze se na više od 150 lokacija, dok ostala neeksplodirana ubojita sredstva zagađuju prostor od oko 18.500.000 m2. Ukupan broj stanovnika koji živi na prostoru koji je zagađen nekim od pomenutih eksplozivnih sredstava iznosi preko 2.000.000.

4. april – Međunarodni dan borbe protiv mina
27.03.2018.

Početak projekta tehničkog izviđanja na lokaciji „Ravno Bučje“ u Bujanovcu

Realizacija Projekta za tehničko izviđanje lokacije „Ravno Bučje“, opština Bujanovac, površine 113.600 m2, počinje 27.03.2018. godine.

Projekat je izradio Centar za razminiranje koji i vrši nadzor nad radovima, dok preduzeće „Saturnia“ d.o.o., Beograd, realizuje ovaj projekat sa podizvođačem „Stop minama“, Pale, BiH.

Realizacija navedenog projekta finansira se sredstvima koje je Vlada Srbije izdvojila za operacije humanitarnog razminiranja u opštini Bujanovac, koja su „mečirana“, tj.uvećana sredstvima Vlade SAD, preko Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti (ITF).

Nakon realizacije ovog projekta potvrdiće se ili odbaciti sumnja da je površina koja obuhvata projekat zagađena grupama mina i drugim NUS i time doprineti povećanju bezbednosti lokalnog stanovništva, stvoriće se uslovi za bezbednu eksploataciju šuma, ispašu stoke i branje gljiva, koji su osnovni izvori prihoda lokalnog stanovništva.

Početak projekta tehničkog izviđanja na lokaciji „Ravno Bučje“ u Bujanovcu
12.03.2018.

Prijem povodom obeležavanja 20.godišnjice od osnivanja
Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi ITF

Vršilac dužnosti direktora Centra za razminiranje Republike Srbije, g. Jovica Simonović, na poziv predsednika Republike Slovenije, g. Boruta Pahora, prisustvovao je na prijemu povodom obeležavanja 20.godišnjice od osnivanja Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi ITF, u Predsedničkoj palati, u Ljubljani, 11.marta 2018. godine.

Prijem povodom obeležavanja 20.godišnjice od osnivanja Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi ITF
28.02.2018.

Održan sastanak sa predstavnikom Jedinice za podršku primeni Otavske konvencije

Predstavnici Centra za razminiranje sastali su se sa g. Gregorijem Katkartom iz Jedinice za podršku primeni Konvencije o zabrani upotrebe protivpešadijskih mina (Otavska konvencija).

Održan sastanak sa predstavnikom Jedinice za podršku primeni Otavske konvencije

Prisutan je bio i predstavnik Ministarstva spoljnih poslova, sektor za bezbednosnu politiku, g. Miloš Purković.

S obzirom da R Srbija neće biti u prilici da ispuni svoje obaveze prema Otavskoj konvenciji do 1.marta 2019. godine, biće podnet novi zahtev za produženje roka.

Sastanak je održan u okviru priprema R Srbije za podnošenje zahteva za produženje roka po Otavskoj konvenciji.

Na sastanku su razmatrani dosadašnji rezultati, razlozi zbog kojih nisu ispunjene preuzete obaveze, kao i planovi za rešavanje preostalog minskog problema u narednom periodu.

29.01.2018.

Poseta delegacije HCR-a

Predstavnici Centra za razminiranje Republike Srbije, sastali su se 29.01.2018. godine sa delegacijom Hrvatskog centra za razminiranje (HCR), koju su sačinjavali, g. Zdravko Modrušan, direktor HCR-a, g-đa Đurđa Adlešič, predsednica Upravnog veća HCR-a, kao i predstavnici Ambasade R Hrvatske u Beogradu, Nj.E. Ambasador g. Gordan Bakota i g. Stjepan Glas, opunomoćeni ministar.

Na sastanku su razmenjena dosadašnja iskustva dveju zemalja u oblasti protivminskog delovanja i humanitarnog razminiranja i iskazana potreba i spremnost za produbljivanjem zajedničke saradnje u ovoj oblasti, prvenstveno realizacijom potencijalnih projekata prekogranične saradnje koji bi bili finansirani iz fondova EU.

26.01.2018.

Poseta predstavnika ITF-a

26.01.2018.godine, v.d. direktora Centra za razminiranje Republike Srbije, g. Jovica Simonović, sastao se sa predstavnicima Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi (ITF), g. Tomažom Lovrenčičem, direktorom i g. Gregorom Sančaninom, šefom Kancelarije ITF-a u BiH.

Poseta predstavnika ITF-a

Sleva na desno: Tomaž Lovrenčič, Jovica Simonović, Gregor Sančanin

Učesnici su analizirali rezultate dosadašnje saradnje, razgovarali o trenutnoj situaciji u vezi sa kasetnom municijom, minama, avio bombama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima koja se još uvek nalaze na teritoriji Srbije, kao i potrebama i prioritetima Srbije u oblasti humanitarnog razminiranja u narednom periodu.

Centar će, i u narednom periodu, izrađivati i ITF-u dostavljati projekte za humanitarno razminiranje i druge protivminske aktivnosti radi obezbeđenja donacija i sprovođenja tenderskih procedura za izbor izvođača radova.