Naslovna » Vesti

Vesti

17.04.2019.

Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa čl. 54. stav 1. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), člana 9. stav 2., a u vezi sa članom 11. stav 2. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 2/19), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

 

Preuzmite javni konkurs u DOC formatu

01.04.2019.

Učešće Centra na međunarodnom okruglom stolu u Teheranu

Delegacija Centra za razminiranje Republike Srije, na poziv Centra za razminiranje Islamske Republike Iran, učestvovala je na međunarodnom okruglom stolu „Humanitarno razminiranje, izazovi i najbolja praksa“, koji je, u periodu od 12. do 14. marta 2019. godine, održan u Teheranu.
Pored iranskog Centra za razminiranje, ovaj skup je organizovao i Međunarodni komitet Crvenog krsta (ICRC).

 Učešće Centra na međunarodnom okruglom stolu u Teheranu

Glavni cilj ovog međunarodnog okruglog stola bio je da okupi tehničke eksperte iz različitih zemalja sveta u cilju razmene ideja i najboljih praksi u vezi sa minama, improvizovanim eksplozivnim sredstvima, eksplozivnim ostacima rata sa posebnim osvrtom na sledeće teme:

  • Inovacija i nove tehnologije u protivminskom delovanju;
  • Podizanje svesti kod javnosti i specijalizovane obuke za protivminsko delovanje;
  • Nacionalno upravljanje/koordinacija i standardi protivminskog delovanja (uloga nacionalnih i međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i civilnog društva u protivminskom delovanju, kao i pomoć žrtvama mina).

Na ovom sastanku učestvovali su predstavnici donatora, predstavnici međunarodnih humanitarnih organizacija, predstavnici centara za razminiranje iz celog sveta.

 Učešće Centra na međunarodnom okruglom stolu u Teheranu

V.d.direktora Centra za razminiranje Republike Srbije, g. Jovica Simonović, ovom prilikom je u vidu prezentacije „Inovacije i nove tehnologije u protivminskom delovanju u Republici Srbiji“ prisutne upoznao sa humanitarnim razminiranjem u Srbiji, sa našim iskustvom u izviđanju, projektovanju, kontroli kvaliteta i upravljanju projektima za razminiranje – čišćenje mina, kasetne municije i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava, sa posebnim osvrtom na upotrebu bespilotne letelice - drona u humanitarnom razminiranju, pre svega, u kontroli metodologije rada izvođača radova na terenu.

 Učešće Centra na međunarodnom okruglom stolu u Teheranu  Učešće Centra na međunarodnom okruglom stolu u Teheranu  Učešće Centra na međunarodnom okruglom stolu u Teheranu
04.03.2019.

Završeno razminiranje NUS na još jednoj lokaciji u Ćupriji

Realizacija projekta za razminiranje na lokaciji „Ćuprija -2“, opština Ćuprija, okončana je 27.02.2019. godine.

Na ovom projektu koji je izradio Centar za razminiranje, koji je i kontrolisao kvalitet izvedenih radova, razminiranje je obavila ruska državna agencija „Emerkom“, odnosno njena specijalizovana organizacija „Emerkom dimajning“, koja već desetu godinu obavlja razminiranje u blizini vojnog magacina u Paraćinu, u kome je, 19.10.2006. godine, došlo do požara i eksplozije.

 Završeno razminiranje NUS na još jednoj lokaciji u Ćupriji

Površina ovog projekta iznosila je 606.000 m2, pri čemu je pronađeno i bezbedno uništeno više od 116 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS).

Realizacijom ovog projekta otklonila se opasnost koju NUS predstavlja za ljude i životnu sredinu, doprinelo se povećanju bezbednosti stanovnika i stvaranju mogućnosti za bezbedno korišćenje zemljišta, kao i eksploataciju šume.

Projekat je finansiran sredstvima Vlade Ruske Federacije, u okviru pomoći Republici Srbiji u razminiranju teritorija i objekata.

Ruska Federacija od 2008. godine pruža pomoć R Srbiji u oblasti humanitarnog razminiranja. Zaključno sa februarom 2019. godine, pored 12 projekata razminiranja NUS u Paraćinu i Ćupriji, realizovana su i 4 projekta čišćenja kasetne municije u Nišu. 

Ukupno je očišćeno 6.727.439 m2 i uklonjeno 13.276 raznih vrsta NUS.

11.02.2019.

Održan 22. međunarodni sastanak direktora nacionalnih centara za razminiranje i savetnika Ujedinjenih nacija

U periodu od 5. do 8. februara 2019. godine, u Ženevi, Švajcarska Konfederacija, održan je 22. međunarodni sastanak direktora nacionalnih centara za razminiranje i savetnika UN. Sastanak su organizovali Služba UN za razminiranje (UNMAS) i Ženevski međunarodni centar za humanitarno razminiranje (GICHD).

Na ovom sastanku bile su zastupljene sledeće teme: pokretanje Strategije UN o protivminskom delovanju za period 2019-2023.; izazovi u pomoći žrtvama; integrisana podrška preživelima, ugroženim porodicama i zajednicama; uključivanje i osnaživanje mladih i žena; uloga protivminskog delovanja u sprečavanju humanitarnih kriza i izgradnji mira; uloga protivminskog delovanja u zaštiti dece; ublažavanje novih pretnji.