Naslovna » Vesti

Vesti

04.03.2019.

Završeno razminiranje NUS na još jednoj lokaciji u Ćupriji

Realizacija projekta za razminiranje na lokaciji „Ćuprija -2“, opština Ćuprija, okončana je 27.02.2019. godine.

Na ovom projektu koji je izradio Centar za razminiranje, koji je i kontrolisao kvalitet izvedenih radova, razminiranje je obavila ruska državna agencija „Emerkom“, odnosno njena specijalizovana organizacija „Emerkom dimajning“, koja već desetu godinu obavlja razminiranje u blizini vojnog magacina u Paraćinu, u kome je, 19.10.2006. godine, došlo do požara i eksplozije.

 Završeno razminiranje NUS na još jednoj lokaciji u Ćupriji

Površina ovog projekta iznosila je 606.000 m2, pri čemu je pronađeno i bezbedno uništeno više od 116 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS).

Realizacijom ovog projekta otklonila se opasnost koju NUS predstavlja za ljude i životnu sredinu, doprinelo se povećanju bezbednosti stanovnika i stvaranju mogućnosti za bezbedno korišćenje zemljišta, kao i eksploataciju šume.

Projekat je finansiran sredstvima Vlade Ruske Federacije, u okviru pomoći Republici Srbiji u razminiranju teritorija i objekata.

Ruska Federacija od 2008. godine pruža pomoć R Srbiji u oblasti humanitarnog razminiranja. Zaključno sa februarom 2019. godine, pored 12 projekata razminiranja NUS u Paraćinu i Ćupriji, realizovana su i 4 projekta čišćenja kasetne municije u Nišu. 

Ukupno je očišćeno 6.727.439 m2 i uklonjeno 13.276 raznih vrsta NUS.

11.02.2019.

Održan 22. međunarodni sastanak direktora nacionalnih centara za razminiranje i savetnika Ujedinjenih nacija

U periodu od 5. do 8. februara 2019. godine, u Ženevi, Švajcarska Konfederacija, održan je 22. međunarodni sastanak direktora nacionalnih centara za razminiranje i savetnika UN. Sastanak su organizovali Služba UN za razminiranje (UNMAS) i Ženevski međunarodni centar za humanitarno razminiranje (GICHD).

Na ovom sastanku bile su zastupljene sledeće teme: pokretanje Strategije UN o protivminskom delovanju za period 2019-2023.; izazovi u pomoći žrtvama; integrisana podrška preživelima, ugroženim porodicama i zajednicama; uključivanje i osnaživanje mladih i žena; uloga protivminskog delovanja u sprečavanju humanitarnih kriza i izgradnji mira; uloga protivminskog delovanja u zaštiti dece; ublažavanje novih pretnji.