ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac
20.08.2019.

Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac

 Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac

Dana 16.08.2019.godine, Centar za razminiranje je obavio završnu kontrolu razminiranja na Projektu za razminiranje dela trase dalekovoda 1140/2 TS Bujanovac - TS Berivojce, opština Bujanovac, površine 18.410 m2, čime su se stekli uslovi za završetak radova na terenu.

 Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac  Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac

Tokom realizacije ovog projekta, preduzeće „PMC Inženjering“ d.o.o. Beograd, koje je izvodilo radove razminiranja na terenu, pronašlo je 2 protivpešadijske mine (1 komad PMA-1 i 1 komad PMA-2). Uništavanje pronađenih mina je obavio stručni tim Sektora za vanredne situacije.

 Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac  Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac

Podsećanja radi, realizacija navedenog projekta finansirana je sredstvima koje je obezbedilo Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ - Direkcija za održavanje prenosnog sistema, Beograd.

 Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac  Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac

Razminiranjem ove lokacije doprinosi se, pre svega, povećanju bezbednosti radnika „Elektromreža Srbije“ i stvaranju uslova za bezbedno održavanje dela trase dalekovoda 1140/2 TS Bujanovac - TS Berivojce, ali i povećanju bezbednosti lokalnog stanovništva, zaštiti životne sredine i zaštiti od požara.

 Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac  Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac
 Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac  Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac
 Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac  Završetak projekta razminiranja na delu trase dalekovoda u opštini Bujanovac