ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Uništavanje mina pronađenih na projektu za razminiranje dela trase dalekovoda u opštini Bujanovac
09.08.2019.

Uništavanje mina pronađenih na projektu za razminiranje dela trase dalekovoda u opštini Bujanovac

 Uništavanje mina pronađenih na projektu za razminiranje dela trase dalekovoda u opštini Bujanovac  Uništavanje mina pronađenih na projektu za razminiranje dela trase dalekovoda u opštini Bujanovac

Dana 08.08.2019. godine obavljeno je uništavanje mina pronađenih  na Projektu za razminiranje dela trase dalekovoda 1140/2 TS Bujanovac - TS Berivojce, opština Bujanovac, površine 18.410 m2.

Uz prisustvo predstavnika Centra za razminiranje, uništavanje su obavili predstavnici Sektora za vanredne situacije, koji  su tom prilikom  uništili 2 komada protivpešadijskih mina (1 komad PMA-1 i 1komad PMA-2).

 Uništavanje mina pronađenih na projektu za razminiranje dela trase dalekovoda u opštini Bujanovac  Uništavanje mina pronađenih na projektu za razminiranje dela trase dalekovoda u opštini Bujanovac
 Uništavanje mina pronađenih na projektu za razminiranje dela trase dalekovoda u opštini Bujanovac  Uništavanje mina pronađenih na projektu za razminiranje dela trase dalekovoda u opštini Bujanovac
 Uništavanje mina pronađenih na projektu za razminiranje dela trase dalekovoda u opštini Bujanovac  Uništavanje mina pronađenih na projektu za razminiranje dela trase dalekovoda u opštini Bujanovac
 Uništavanje mina pronađenih na projektu za razminiranje dela trase dalekovoda u opštini Bujanovac  Uništavanje mina pronađenih na projektu za razminiranje dela trase dalekovoda u opštini Bujanovac